Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en fysisk behandling även om den är väldigt mjuk. Metoden har sitt ursprung från osteopatin i början av 1900 talet och utvecklades av en osteopat William Garther Sutherland. En annan man Dr John E Upledger utvecklade metoden vidare på 70-talet. Efter hans forskning växte termen Craniosacral therapy fram. Efter hans forskning bevisade man vetenskapligt att det kraniosakrala systemet existerar. I USA och England används denna behandlingsform inom sjukvården vid olika kroniska tillstånd.

Kraniosakral terapi är en mjuk behandling där man rättar till små felställningar mellan skallens ben, ryggraden och bäckenet. Man löser spänningar i bindväv och hjärnhinnor, balanserar nervsystemet, normaliserar trycket i ryggmärgsvätskan. När allting är normalt och i balans finns det en subtil grundrörelse. Om det finns en olika obalanser i kroppen kommer avvikelser ske från denna rörelse.

Behandlingen upplevs djupt avslappnande. God effekt vid flera olika smärttillstånd ex migrän, huvudvärk, tinnitus, nackbesvär, höft eller käkledsproblem. Även kroniska och stressrelaterade besvär. Detta är en djupgående och fantastisk behandling. Även om du inte upplever så mycket under behandlingen kan mycket ha hänt. En reaktion efter en behandling kan vara trötthet, besvär kan förstärkas för att sedan försvinna, känslor som frigörs kan dyka upp eller du känner dig ”lättare” och mer energi. En reaktion pågår normalt 3-4 dagar. Det är bra att vara lite extra rädd om dig efter behandlingen.