Naturens läkande kraft

Härliga höstdagar med sensommarvärme! Nu kan vi njuta med alla våra sinne, doften av löv och ljuvliga färger på träden och kanske känna solen som en lätt smekning. Under mina promenader påminns jag om naturens läkande kraft.

I flera läkekonster är de olika elementen och årstiderna kopplade till vår fysiska kropp. Enligt de ayurvediska priciperna förknippas vinter med Vata, vår med Kapha och sommar med Pitta. I kinesisk medicin utgör de fem elementen ett viktigt begrepp – trä, eld, jord, metall och vatten – som i Ayurvedan. De har ett helhetstänkande som vi av någon anledning tappat i den västerländska världen.

Är oerhört tacksam för att ha fått förmånen att ta del av en fantastisk kunskap om naturens läkande kraft. Dr Edward Bachs läkande blomsterenergier använder jag på min mottagning. Hans visdom och kloka ord bär jag ständigt med mig.

På min utbildning till Personlig Livscoach på Kropps Harmoni terapeutskolan kom jag första gången i kontakt med Dr Bachs läkande blomsterenergier. Det var som en pusselbit föll på plats för mig och tog detta till mitt hjärta. Dr Bachs tankar stämde klockrent med min inre visdom och sanning- ”Kropp och själ hänger ihop. Våra fysiska obalanser är en spegel som reflekterar våra mentala obalanser. Genom att behandla de känslomässiga obalanserna, behandlar du även de fysiska obalanserna i kroppen”.

Den engelske läkaren Dr. Edward Bach upptäckte i slutet av 1930-talet i naturen en läkekraft som är kraftfull och fri från gifter. I naturen fann han kopplingen till själen. Hur våra känslor påverkar hela kroppens funktion, organ och vävnader. Han väljer att behandla personligheten och känslotillståndet inte sjukdomen. edward_bach

Dr. Bachs’s Blomsterdroppar är essenser av blommor och växter som används för att påverka olika sinnestillstånd. 38 olika blomsterenergier som är uppdelade i sju olika kategorier som rädsla, osäkerhet, ointresse för nuet, ensamhet, överkänslighet för inflytande av andra, misströstan och förtvivlan och skuld, överbeskyddande för andras välfärd.

Dessa blomsterdroppar lär mig så oerhört mycket om mig själv och om andra. Att lättare kunna se mina obalanser och medvetandegöra dem. Att leva är att möta både svårigheter, prövningar och glädje. Rädsla blockerar kroppens läkande flöde.

Dr Bach lär ha sagt:
”Behandla rädslan först, eftersom rädslan förhindrar läkning, är jag hungrig går jag ut i trädgården och plockar lite sallad, är jag rädd tar jag några droppar från Mimulus”. Mimulus är den energi som står för känd rädsla.

agrimony

Agrimony (Foto: Lena Berndtsdotter)

I veckan fick jag titta på mig själv då gamla fotoalbum kom fram. Såg vilka läkande växtenergier som passade in i de olika åldrarna. Några obalanser jag upptäckte – Aspen ”Stor känslighet, okänd rädsla, talar i sömnen, går i sömnen”, Larch ”känner sig underlägsen andra, tror att man ska misslyckas”, Pine ”skuldkänslor, tar ansvar för andras fel”, Agrimony personen gömmer sig bakom ett glatt ansikte, jagar iväg dystra tankar med fest och hålligång”, Centaury för de människor som av naturen är snälla och gärna tillfredsställer andra. Har svårt att säga nej. Saknar kraft att säga ifrån och gärna blir en villig slav”, Sweet chestnut ”För känslor av avgrundsdjup förtvivlan. Hjärtesorg, ångest, känslomässig smärta som orsakar djup förtvivlan”,  Impatience människor snabba i tanken och i sina rörelser, snabbt ser lösning på problem, tänker framåt och lätt får saker gjorda, blir stressade av människor som är långsamma”. Några av dessa växtenergier får jag ofta återkomma till då de ligger starkt i min personlighet. Energierna hjälper oss när vi hamnat i obalans. I balans är samma växtenergi vår tillgång och styrka.

Mer om dessa läkande växter kan du läsa om i Naturens läkande kraft skriven av Lena Berndtsdotter. naturens

Delar av text har jag hämtat från denna bok.

Dr Bachs ord: ”Den största gåvan Du kan ge till någon, är att Du själv är lycklig och hoppfull. Då lyfter Du andra ur deras misströstan och förtvivlan”.