Tankens kraft och läkning

För några veckor sedan såg jag en tänkvärd film ”Heal” på Netflix. En film om det starka sambandet mellan vårt psyke och vår fysiska hälsa. Det blir mer och mer uppenbart att tankens kraft är större än vi tror och att vi behöver bli medvetna om att vi skapar med våra tankar. Vår kropp och våra celler tar in information. Det sägs att vi människor tänker runt 60000 tankar per dag och 95 % av dessa är samma tankar som vi tänkte igår.

För att hitta balans och läkning behöver vi ibland förändra vår situation. Bryta mönster och ändra vår livsstil. Beroende på hur länge vi haft en obalans kan det ta olika lång tid. Att ha smärta är alltid en signal från kroppen. Att gå på en behandling kan göra stor nytta men kräver också fortsatt eget arbete. Viktiga grundstenar är bra kost, rörelse, sömn och vila samt viktigast av allt att ”bli medveten” om våra tankar och mönster. Enligt kvantfysik ser man sjukdom som våra egna eller omgivningens skapelser. När vi fokuserar på symtom och sjukdomskoncept växer den mentala bilden av sjukdomen och får lättare fäste. Fokuserar vi på diagnosen läkaren ställt så mår vi ofta sämre. Den största utmaningen med sjukdom är att se till att vi inte blir ett offer för den så att våra tankar om den styr vårt liv. Vi kan behöver inte acceptera sjukdomen bara upplevelsen av den. När vi förstår att vi inte är offer kan vi undersöka vår skaparkraft och förändra ett tillstånd.

Hippokrates var en vis man. ”Before you heal someone, ask him if he´s willing to give up the things that made him sick”.  Fråga dig varför du tror att du har smärtan eller tillståndet? Vad har det för budskap? Vad behöver du förändra?

I slutet av mars kommer jag utforska detta område vidare på en kurs i kvantfysik och medvetenhet ”Instant transformation”. Att manifestera förändringar på fysiska, emotionella och mentala tillstånd.